Chính sách về bảo mật thông tin 

Online với tosotec - tiện nghi hơn với tosotec
logo
Giỏ hàng

Giỏ hàng

logo

Giao hàng nhanh tiết kiệm thời gian

logo

HOTLINE

0966318085

 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
YoutubeFacebook

Chính sách bảo mật thông tin

 • 13/10/2021
 • 909

Chính sách bảo mật thông tin của tosotec gồm cam kết bảo mật, thu thập và lưu trữ thông tin. Nội dung này nhằm mô tả cách mà dữ liệu được thu thập và lưu trữ nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như phía tosotec.

 

Bạn đang xem thông tin  Chính sách bảo mật thông tin  tại website tosotec.com

Tosotec là thành viên của MTG Group

 

Chính sách về bảo mật thông tin 

+ Cam kết bảo mât.

Chúng tôi tôn trọng tính riêng tư gắn với thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được xử lý một cách bảo mật và an toàn.

+  Thu thập thông tin

Thông tin thu thập của khách hàng cung cấp một cách tự nguyện. Chúng tôi thu thập các thông tin dưới đây bao gồm các thông tin cơ bản để hỗ trợ tiện lợi trong việc bán hàng, thanh toán. 

 • Tên, chức danh, ngày sinh, chứng minh nhân dân
 • Địa chỉ (địa chỉ nơi ở hoặc địa chỉ thư tín, địa chỉ làm việc và/hoặc địa chỉ kinh doanh),
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email 

 

Cập nhật, Chỉnh sửa và chia sẻ thông tin

Nếu chúng tôi được khách hàng thông báo rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập đã không còn chính xác, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện những chỉnh sửa phù hợp dựa trên thông tin cập nhật mà khách hàng cung cấp.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng hoặc ngừng cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng khỏi các hệ thống hiện hành của chúng tôi và/hoặc ngừng cung cấp Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba liên quan.

Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của khách hàng về việc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc ngừng đăng ký nhận thông tin, tư liệu tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, chúng tôi sẽ mất tối đa 21 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của khách hàng và thực hiện đề nghị này trên các hệ thống của chúng tôi. Do đó, khách hàng có thể vẫn tiếp tục nhận được tư liệu/thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong thời gian chờ đợi.

Nhằm các mục đích nêu trên, thông tin của khách hàng có thể được tiết lộ cho các công ty liên kết và công ty con của chúng tôi (như được định nghĩa căn cứ theo luật Việt Nam hiện hành), chi nhánh, nhân viên của công ty liên kết và công ty con của chúng tôi; đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và đại lý của chúng tôi (trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam).

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan chức năng (nếu được yêu cầu bởi cơ quan liên quan) hoặc bên thứ ba nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để tuân thủ mọi quy định của luật Việt Nam hiện hành.

 

Để tham khảo thông tin về mua hàng vui lòng liên hệ theo thông tin

 

Hot line:

  0966 31 80 85
  028 2266 5777

Email: contact@tosotec.com

Website:  http://tosotec.com

                  http://himpel.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tosotec/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTzYCvHZrOpnd-E5GhZwvWg

Thương hiệu thành viên
logo thương hiệu

Hote line:

  0966 31 80 85
  028 2266 5777

Email: contact@tosotec.com

Website:  http://tosotec.com

                  http://himpel.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tosotec/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTzYCvHZrOpnd-E5GhZwvWg

Tư vấn đặt hàng
Kinh doanh 1

Kinh doanh 1

0966 31 80 85

Kinh doanh 2

Kinh doanh 2

0944 65 49 99

Kinh doanh 3

Kinh doanh 3

0986 524 013

Kinh doanh 4

Kinh doanh 4

0931 455 108

KInh doanh 5

KInh doanh 5

0919 63 12 09

Kinh doanh 6

Kinh doanh 6

0903 66 34 41

Thông tin cá nhân của quý khách cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tosotec. Việc thu thập và sử dụng thông tin của quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của quý khách.

địa chỉ văn phòng
địa chỉ nhà xưởng
zalo